Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

LED

Nieuws 2018

Minister Carola Schouten brengt bezoek aan het LED

Op 23 april 2018. kwam minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, samen met het tweede Kamerlid Dion Graus (PVV) op werkbezoek bij het LED. Het ministerie van LNV is samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Koninklijke Hondenbescherming, een van de subsidiegevers van het LED. 


Symposium The link between animal and human abuse

Symposium georganiseerd door de Vlaamse Diergeneeskundige Werkgroep Ethologie, in samenwerking met SAVAB-Flanders. 

 

LECK Congres 2018

In samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld Utrecht en het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling organiseert het LECK een congres met de titel: Blikvangers en blinde vlekken. De differentiaal diagnose van kindermishandeling dierenmishandeling en seksueel misbruik.

Presentaties en handouts
Het LECK congres heeft plaatsgevonden op 8 februari 2018. De presentaties en handouts van deze succesvolle dag kunt u vinden op de website van het LECK.