Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

LED
Dierenarts met hond in haar handen

Dierenartsen

Deze pagina is bedoeld voor dierenartsen die de hulp in willen roepen van het expertpanel van het LED. Bij een vermoeden van dierenmishandeling is dit de eerste stap die genomen kan worden voordat er een melding van wordt gemaakt. Het expertpanel van het LED is ervoor om letsels te duiden en aan te geven of er in deze casus sprake is van dierenmishandeling of niet. Het doel hiervan is dat u als dierenarts meer zekerheid krijgt of u al dan niet een melding van dierenmishandeling moet maken.

In het pilot jaar werken we met een beperkt aantal dierenartsen om de website uit te testen. Mocht u interesse hebben om ook tot deze Special Interest Group (SIG) te horen, neem dan contact op met dr. Nienke Endenburg: coordinator@meldpuntled.nl 

Wat gebeurt er nadat ik mijn foto’s en formulier aanlever?
Na het aanleveren van de foto’s en het formulier zal een team van experts (expertpanel) op het gebied van dierenmishandeling nauwkeurig elk detail analyseren. Binnen 48 uur (twee werkdagen) ontvangt u een email met daarin de bevindingen en de conclusies van het onderzoek. Het expertpanel doet uitspraak over of er (waarschijnlijk) wél of geen sprake is van dierenmishandeling.

Wat te doen na het ontvangen van de conclusies?
Als er sprake is van dierenmishandeling is het de bedoeling dat u hier melding van maakt. Dit kunt u doen door met 144 te bellen. Bij 144 kunt u ook het hele dossier met vragenlijst, (röntgen)foto’s en de brief van het expertpanel aanleveren.

Toolkits 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het LED:
Dr. Nienke Endenburg. E-mail: coordinator@meldpuntled.nl.