Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

LED

Nascholing

Bijscholingsdag Forensische Diergeneeskunde 

Onderwerp
Herkennen van dierenmishandeling 

Locatie 
Nederlands Forensisch Instituut

Datum
16 november 2022

Tijd
10.00 - 16.00 uur 

Programma
Bekijk het programma (pdf)

Kosten
Dierenartsen € 185

Studenten     € 75

Aanmelden
U kunt zich voor 8 november aanmelden door een mail te sturen naar:
coordinator@meldpuntled.nl

Meer informatie
Heeft u een vraag over de bijscholingsdag, mail dan met de coördinator van het LED via coordinator@meldpuntled.nl