Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

LED
Hond achter houten schot

Scholing

Het LED organiseert op aanvraag lezingen voor organisaties en instellingen die op allerlei manieren met dierenmishandeling te maken kunnen hebben. Op deze manier voorziet het LED ook in voorlichting en een vergroting van het bewustzijn van dierenmishandeling.

Scholing
Informatie over het keuzevak Forensische Diergeneeskunde vindt u onder deze link