Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

LED

Keuzevak

Forensische Diergeneeskunde 

Voor dierenartsen zijn er de keuzeweken Forensische Diergeneeskunde. In deze keuzeweken wordt er een mix van studenten Diergeneeskunde en dierenartsen gemaakt. De ervaring leert dat dit voor beide groepen een zeer leerzame ervaring is.

Duur
De duur van de cursus is 2 weken

Data 
5-16 februari 2024

Aantal studenten 
Maximaal 15 deelnemers

Kosten
De kosten voor het keuzevak Forensische diergeneeskunde bedragen voor dierenartsen € 250,-

Inschrijven
U kunt zich inschrijven bij Dr. Nienke Endenburg per mail: coordinator@meldpuntled.nl 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het LED:
Dr. Nienke Endenburg. E-mail: coordinator@meldpuntled.nl 

Verantwoordelijkheid
Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij

“Dierenmishandeling en de link naar huiselijk geweld zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen binnen de Diergeneeskunde en het is als dierenarts dan erg belangrijk dat u weet hoe u in een dergelijke situatie moet en kunt handelen.Tijdens deze cursus leren de studenten dierenmishandeling in de praktijk herkennen en krijgen ze handvaten over hoe vervolgens te handelen. Ook leert u hoe u het beste het juiste bewijsmateriaal kan verzamelen.

Met name de workshop waarbij je foto's maakt van echte honden is daarbij erg leuk en leerzaam” (mw. drs.A.Abma, deelneemster aan de keuzeweken mei 2017). 

Keuzevak in het nieuws: ‘Zo herken je dierenmishandeling’

Hoe herken je dierenmishandeling? Dit is de doelstelling van de lessen tijdens het keuzevak Forensische Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. 
EditieNL interviewt Nienke Endenburg hierover.  

EditieNL, RTL4, 11 juli 2019