Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

LED

Keuzevak

Keuzevak Diergeneeskunde


Forensische diergeneeskunde Summer School
Voor dierenartsen zijn er de keuzeweken Forensische Diergeneeskunde. In deze keuzeweken wordt er een mix van studenten Diergeneeskunde en dierenartsen gemaakt. De ervaring leert dat dit voor beide groepen een zeer leerzame ervaring is. In de Summer School wordt deze cursus in het Engels gegeven omdat ook buitenlandse studenten hierbij aan kunnen sluiten.

Duur
De duur van de cursus is 2 weken

Datum
2 juli t/m 13 juli 2018

Aantal studenten
Maximaal 15 deelnemers

Kosten
De kosten voor het keuzevak Forensische diergeneeskunde bedragen € 850,-.

Programma
De inhoud en de doelstellingen van het programma kunt u downloaden op de website: www.utrechtsummerschool.nl (cursus M12)

Verantwoordelijkheid
Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij & Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren*

Docenten
Dr. N. Endenburg en Drs. W.J.R v.d. Leij*

“Dierenmishandeling en de link naar huiselijk geweld zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen binnen de Diergeneeskunde en het is als dierenarts dan erg belangrijk dat u weet hoe u in een dergelijke situatie moet en kunt handelen.Tijdens deze cursus leren de studenten dierenmishandeling in de praktijk herkennen en krijgen ze handvaten over hoe vervolgens te handelen. Ook leert u hoe u het beste het juiste bewijsmateriaal kan verzamelen.

Met name de workshop waarbij je foto's maakt van echte honden is daarbij erg leuk en leerzaam” (mw. drs.A.Abma, deelneemster aan de keuzeweken mei 2017).

Contact
Heeft u interesse dan kunt u een e-mail sturen naar Dr. Nienke Endenburg: coordinator@meldpuntled.nl