Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

LED

Sponsoren

Sponsoren

Sponsoren

 

Sponsoren

 

Meer informatie  

De Koninklijke Hondenbescherming gelooft dat samenleven tussen hond en mens beter kan en beter moet. Ze zet zich daarom in om dierenwelzijn en passend, verantwoord, hondenbezit te vergroten.

Stichting Abri voor Dieren heeft als doelstelling dieren een “dierwaardig” bestaan te geven. Daarom steunen wij het Landelijke Expertisecentrum Dierenmishandeling.

De Dierenbescherming vindt het belangrijk dat kennis over dierenleed wordt vergroot, zodat we dierenmishandeling eerder kunnen herkennen. De Dierenbescherming is daarom trots dat zij een bijdrage kan leveren aan het realiseren van het LED.

Stichting DierenLot ondersteunt het LED omdat dierenleed voorkomen moet worden. Dit kunnen we alleen met elkaar! Door bewustwording en voorlichting en samen dierenhulporganisaties  dierenartsen en de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Manders Brada Stichting

Triodos Foundation

kfheinfonds

Moyra Stava-Morena Stichting