Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

LED

Wat te doen bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of dierenmishandeling

Niet alleen professionals maar ook burgers kunnen in aanraking komen met dierenmishandeling en/of huiselijk geweld. Er bestaat een verband tussen mishandeling bij mensen en mishandeling bij dieren. Plegers van ernstige delicten maken zich vaak schuldig aan dierenmishandeling. Het is niet zo dat iedere dierenmishandelaar uiteindelijk nog zwaardere delicten gaat plegen, maar er speelt regelmatig wel meer. Vragen naar dierenmishandeling en/of huiselijk geweld is niet makkelijk. Wanneer er echter duidelijke signalen zijn, kunt u eigenlijk niets anders doen dan het bespreekbaar maken.

Hoe u huiselijk geweld en/of dierenmishandeling kunt herkennen leest u op de Signalenkaart Dierenmishandeling.

De volgende stappen kunnen je helpen om huiselijk geweld en/of dierenmishandeling bespreekbaar te maken:

STAP 1: Vragen naar situatie

Mensen die betrokken zijn bij dierenmishandeling en/of huiselijk geweld geven regelmatig aan dat ze het waarderen dat iemand naar hun situatie vraagt. De wijze waarop u daar naar vraagt en een vertrouwensbasis met de betrokkene is hierbij wel belangrijk.

STAP 2: Manier van vragen 

Het doel van uw gesprek is te kijken of u kunt helpen in de richting van veiligheid. De onderstaande vragen kunnen hierbij ondersteunen :

 • Vraag (zonder beschuldigend te zijn) op een directe manier naar een situatie. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat u/de dieren verwondingen hebben en maak me daar zorgen over. Is alles oké thuis?”
 • Luister naar het antwoord.
 • Oordeel niet, ook niet over diegene die de schade toebracht.

STAP 3: Luister naar het slachtoffer en leg de gesprekken vast 

Deelt iemand zijn verhaal, geef daar dan de ruimte voor. Om in een later stadium terug te halen wat er precies is gezegd, is het belangrijk waarnemingen bij te houden.

 • Maak notities van de gesprekken die u voert.
 • Oordeel niet, ook niet over daders, maar vat kernpunten van het verhaal samen.
 • Bespreek met het slachtoffer de mogelijkheden om uit de situatie te komen.
 • Verwijs naar hulpverleners www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl 

STAP 4: Veiligheid slachtoffer

Wil een slachtoffer praten over huiselijk geweld en/of dierenmishandeling, bespreek dan ook of het wel veilig is om weer naar huis te gaan.

 • Wees voorzichtig met het meegeven/mailen van informatiemateriaal over vluchtmogelijkheden.
 • Een mishandelende partner kan extremer geweld inzetten als hij het vermoeden heeft dat zijn partner hem wil verlaten, heeft gesproken met anderen en kan door de mailbox en de spullen van die partner heen gaan.

STAP 5: Oplossing en registratie

Spreek over de betrokken dieren met het slachtoffer. Het is belangrijk om in deze fase zorgvuldig te handelen, houd daarom de volgende zaken in de gaten:

 • Een dier kan ernstiger in de knel komen als een menselijk slachtoffer op zoek gaat naar oplossingen voor de geweldsituatie.
 • Het slachtoffer kan een eventuele vlucht uit stellen omwille van het dier. Terwijl het doel is zowel menselijke slachtoffers als dieren naar een veiliger situatie te helpen.
 • Als er geen risico’s zijn, kunt u zoeken naar een (tijdelijk) veilig onderkomen.
 • Zorg ervoor dat de juiste naam van het huisdier op het paspoort, microchip formulier, facturen van de dierenarts staat.