Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

LED

Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling

De website van het LED bestaat uit een gedeelte voor dierenartsen en een gedeelte voor het algemene publiek. Dierenartsen kunnen bij een vermoeden van dierenmishandeling het expertpanel van het LED inschakelen. Dat kan het algemene publiek niet. Maar op deze website staan wel tips wat te doen als u een vermoeden van dierenmishandeling heeft. Het LED is er NIET om meldingen van dierenmishandeling te maken. Daarvoor kunt u bellen met 144.